STRAMAR UPP HUDEN

30%
Kan öka hudens elasticitet med upp till 30% redan efter 4 veckor*

REDUCERAR RYNKOR

50%
Kan reducera rynkornas volym med upp till 50% redan efter 8 veckor**

UPPRÄTTHÅLLER HUDENS KOLLAGENBALANS

65%
Kan öka hudens innehåll av prokollagen med upp till 65% redan efter 8 veckor**
VETENSKAPLIGT GENOMBROTT

Vetenskaplig dokumentation från nya kliniska studier har gett stora framsteg i kunskapen om hur hudens utseende kan skyddas på ett optimalt sätt genom medveten kosthållning och näring.

Studierna som nyligen blev publicerade i den erkända vetenskapliga tidskriften Skin Pharmacology and Physiology visar att intag av specifika kollagenpeptider har signifikant positiv effekt både på hudens elasticitet*, rynkornas volym** och prokollagenkoncentrationen**.

Kollagenpeptiderna som användes i studierna är tillverkade genom en helt speciell bioteknologisk process där långkedjad naturlig kollagen har spaltats ner enzymatiskt till förbestämda korta peptidkedjor med specifik aminosyrasekvens och är därför helt annorlunda än oraffinerade kollagenprodukter.

RESULTAT FRÅN KLINISKA STUDIER:

SIGNIFIKANT ÖKNING AV HUDENS ELASTICITET

30%
Kan öka hudens elasticitet med upp till 30% redan efter 4 veckor*

SIGNIFIKANT REDUKTION AV RYNKOR

50%
Kan reducera rynkornas volym med upp till 50% redan efter 8 veckor**

SIGNIFIKANT ÖKNING AV PROKOLLAGEN I HUDEN

65%
Kan öka hudens innehåll av prokollagen med upp till 65% redan efter 8 veckor**

Studierna är genomförda med högsta möjliga kvalitet som randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade (RDBPC) humana observationsstudier och är utförda inom de strängaste kraven enligt Good Clinical Practice (GCP).

Dessa nya studier, såväl som tidigare studier, har visat att kollagenpeptider endast når hudcellerna i de djupare lagren av huden optimalt om kollagenpeptiderna är tillverkade på ett helt speciellt sätt för att säkerställa en effektiv verkan.

Sådana kollagenpeptider är tillverkade genom en helt speciell bioteknologisk process där långkedjad naturlig kollagen har enzymatisk spaltats ner till förbestämda korta peptidkedjor med specifik aminosyrasekvens.

* Dagligt intag av specifika kollagenpeptider i en dubbelblind, randomiserad och placebokontrollerad observationsstudie med 69 personer visar signifikant ökning av hudens elasticitet efter 4 veckor, vid enstaka tillfällen upp till 30%.
[1] Proksch E, et al. Oral supplementation of specific collagen peptides has beneficial effects on human skin physiology: A double-blind, placebo-controlled study. Skin Pharmacol Physiol 2014; 27:47-55.
** Dagligt intag av specifika kollagenpeptider i en dubbelblind, randomiserad och placebokontrollerad observationsstudie på 114 personer visar signifikant reduktion av rynkornas volym vid ögonen efter 8 veckor i enstaka fall upp till 50%. Samma kliniska studie visar även en signifikant ökning av prokollageninnehållet i huden på 65% efter 8 veckor.
[2] Proksch E, et al. Oral intake of specific bioactive collagen peptides reduces skin wrinkles and increases dermal matrix synthesis. Skin Pharmacol Physiol 2014; 27:113–119.

ÖKNING AV HUDENS ELASTICITET HOS KVINNOR (50+):

Signifikant förbättring av hudens elasticitet hos äldre kvinnor (50+) jämfört med kontrollgrupp*.

Signifikant förbättring av hudens elasticitet hos äldre kvinnor (50+) jämfört med kontrollgrupp*.

VETENSKAPLIG BAKGRUND

Dessa signifikanta resultat från de ovannämnda dubbelblinda, randomiserade och placebokontrollerade observationsstudierna baseras ytterligare på ett antal tidigare in-vitro och in-vivo prekliniska och kliniska studier.

Studier visar att kollagenpeptider snabbt tas upp i kroppen i sin naturliga peptidform[3],[4] där de vidaretransporteras till huden [5] genom kroppens blodomlopp [6],[7],[8],[9]. Studier visar att kollagenpeptider kan påverka proliferation av hudens egna kollagenproducerande celler, fibroblaster [10],[11],[12], och stimulera till ökad nybildande av kollagen [2],[13],[14],[15],[16],[17] och andra bindvävkomponenter. Vidare visar vetenskapliga studier att intag av kollagenpeptider har signifikant effekt på hudens yttre och underliggande lager i form av ökad fuktighetsbalans [18],[19],[20], reduktion av rynkor [2],[21],[22],[23] och ökad elasticitet [1],[18],[24].

[1] Proksch E, et al. Oral supplementation of specific collagen peptides has beneficial effects on human skin physiology: A double-blind, placebo-controlled study. Skin Pharmacol Physiol 2014; 27:47-55.
[2] Proksch E, et al. Oral intake of specific bioactive collagen peptides reduces skin wrinkles and increases dermal matrix synthesis. Skin Pharmacol Physiol 2014; 27:113–119.
[3] Oesser S, et al. Oral administration of 14C-labeled gelatin hydrolysate leads to an accumulation of radioactivity in cartilage in mice (C57/BL). J Nutr 1999;129:1891-1895.
[4] Zague V. A new view concerning the effects of collagen hydrolysate on skin properties. Arch Dermatol Res 2008; 300:479-483.
[5] Kawaguchi T, et al. Distribution of prolylhydroxyproline and its metabolites after oral administration in rats. Biol Pharm Bull 2012;35(3):422-427.
[6] Ohara H, et al. Comparison of quantity and structures of hydroxyproline-containing peptides in human blood after oral ingestion of gelatin hydrolysates from different sources. J Agric Food Chem 2007;55:1532-1535.
[7] Iwai K, et al. Identification of food-derived collagen peptides in human blood after oral ingestion of gelatin hydrolysates. J Agric Food Chem 2005;53:6531-6536.
[8] Ichikawa S, et al. Hydroxyproline-containing dipeptides and tripeptides quantified at high concentration in human blood after oral administration of gelatin hydrolysate. Inter J Food Sci Nutr 2010;61(1):52-60.
[9] Watanabe-Kamiyama M, et al. Absorption and effectiveness of orally administered low molecular weight collagen hydrolysate in rats. J Agric Food Chem 2010;58(2):835-841.
[10] Shigemura Y, et al. Effect of prolyl-hydroxyproline (Pro-Hyp), a food-derived collagen peptide in human blood, on growth of fibroblasts from mouse skin. J Agric Food Chem 2009;57:444-449.
[11] Ohara H, et al. Collagen-derived dipeptide, proline-hydroxyproline, stimulates cell proliferation and hyaluronic acid synthesis in cultured human dermal fibroblasts. J Dermatol 2010;37(4):330-338.
[12] Postlethwaite AE, et al. Chemotactic attraction of human fibroblasts to type I, II and III collagen and collagen-derived peptides. Proc Acad Sci USA 1978;75:871-875.
[13] Rousselot SAS, unpublished data, 2012, Clinical study, Cosderma, France.
[14] Matsuda N, et al. Effects on ingestion of collagen peptide on collagen fibrils and glucosaminoglycans in the dermis. J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo) 2006;52:211-215.
[15] Tanaka M, et al. Effects of collagen peptide ingestion on UVB-induced skin damage. Biosci Biotechnol Biochem 2009;73:930-932.
[16] Zague V, et al. Collagen hydrolysate intake increases skin collagen expression and suppress matrix collagenase 2 activity. J Med Food 2011;14:618-624.
[17] Minaguchi J, et al. Effects of ingestion of collagen peptide on collagen fibrils and glycosaminoglycans in Achilles tendon. J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo) 2005;51:169-174.
[18] Kikuchi K, Matahira Y. Efficacy of orally-ingested marine collagen peptide on dryness and roughness of the human skin. Fragrance Journal 2003;9:97-102.
[19] Rousselot SAS, unpublished data, 2008, Clinical study, Souken, Japan.
[20] Shimizu J, et al. Oral collagen-derived dipeptides, prolyl-hydroxyproline, ameliorate skin barrier dysfunction and alter gene expression profiles in the skin. Biochem Biophys Res Commun 2015;456(2):626-630.
[21] Pyun HB, et al. Effects of collagen tripeptide supplement on photoaging and epidermal skin barrier in UVB-exposed hairless mice. Prev Nutr Sci 2012;17(4):245-253.
[22] Borumand M, Sibilla S. Effects of a nutritional supplement containing collagen peptides on skin elasticity, hydration and wrinkles. J Med Nutr Nutraceut 2015;4:47-53.
[23] Rousselot SAS, unpublished data, 2008, Clinical study, Dermscan, France.
[24] Oba C, et al. Collagen hydrolysate intake improves the loss of epidermal barrier function and skin elasticity induced by UVB irradiation in hairless mice. Photodermatol Photoimmunol Photomed 2013;29(4):204-211.