HUD

Vi ser huden som en stor del av vårt yttre uttryck till omvärlden och associerar ofta hudens utseende med både ålder och attraktivitet hos människor vi umgås med. Förutom att definiera vårt utseende och välbefinnande är en sund hud helt avgörande för att skydda oss mot infektioner, solljus och föroreningar. Hudens struktur och funktion reduceras med åldern och påverkas i stor utsträckning även av yttre stressfaktorer som UV-strålning, klimat, föroreningar och obalanserad kost.

Kunskapen om hur huden kan tillvaratas på bästa möjliga sätt ökar permanent. Vetenskaplig dokumentation från nya kliniska studier har gett stora framsteg i kunskapen om hur hudens utseende kan skyddas på ett optimalt sätt genom medveten kosthållning och näring.

UPPBYGGNAD
80% av läderhuden består av kollagenfibrer som utgör hudens ramverk.

80% av läderhuden består av kollagenfibrer som utgör hudens ramverk.

Huden består av tre lag;

1) överhuden (epidermis), 2) läderhuden (dermis) och 3) underhuden (hypodermis).

1. Överhuden består av ett tunt lager med hudceller och är hudens yttersta försvarsverk. Döda hudceller i överhuden bytts vanligtvis ut mot nya celler omkring en gång i månaden som en del av den kontinuerliga cellförnyelsen.

2. Läderhuden (dermis) är ett mycket tjockare hudlager som tillhandahåller hudens struktur, elasticitet, styrka och fuktbalans. I en ung hud består läderhuden av över 80% kollagen. Kollagenfibrer bildar ett fast ramverk som bl.a. stödjer och håller hudens yta jämn och smidig.

3. Underhuden är hudens nedersta lager och består först och främst av fettvävnad som ger isolering. Nedsatt kollageninnehåll kan medföra att fettvävnaden i underhuden blir synlig på hudens yta i form av celluliter.

Läs mer om användarerfarenheter här >>

HUDENS ELASTICITET

Hudens elasticitet ser till att huden kan motstå fysiska ansträngningar och är en viktig funktion för att skydda kroppen mot påfrestningar och för att bevara en jämn och stram hud. Hudens elasticitet definieras av kollagenfibrers innehåll i läderhuden. Nedbrytning av kollagenfibrer medför därför att hudens elasticitet reduceras. Hudens elasticitet är bl.a. viktig för att motverka framhävning av rynkor, bristningar och celluliter och att upprätthålla en normal sårläkning och ärrbildning. Hudens elasticitet reduceras både av yttre påfrestningar som UV-ljus från att sola och obalanserad kosthållning och av inre faktorer som del av den naturliga åldringsprocessen, i synnerhet efter klimakteriet.

Nya kliniska studier visar att intag av specifika kollagenpeptider kan öka hudens elasticitet med upp till 30% redan efter 4 veckor*.

*Proksch E, et al. Skin Pharmacol Physiol 2014; 27:47-55.
RYNKOR
När kollageninnehållet i läderhuden reduceras blir huden mindre elastisk och rynkor bildas.

När kollageninnehållet i läderhuden reduceras blir huden mindre elastisk och rynkor bildas.

Rynkor bildas när kollagenstrukturen i läderhuden bryts ned och inte längre är i stånd att stödja hudens yta på samma sätt som i en ung och elastisk hud. Även om bildning av rynkor är en del av den biologiska åldringsprocessen är utveckling av rynkor i stor utsträckning också påverkad av yttre stressfaktorer som UV-ljus genom att sola, föroreningar, cigarrettrök och obalanserad kosthållning som kan ha negativ påverkan på hudens kollagenbalans och elasticitet.

Bildning av rynkor i ansiktshuden är oftast det främsta åldringstecken. Men även lösare hud på halsen, bröstet och översidan av händerna är ett resultat av minskande elasticitet i huden.

Nya kliniska studier visar att intag av specifika kollagenpeptider kan reducera rynkornas volym med upp till 50% redan efter 8 veckor**.

**Proksch E, et al. Skin Pharmacol Physiol 2014; 27:113–119.

Läs mer om användarerfarenheter här >>

BRISTNINGAR

Bristningar orsakas av sprickor i läderhudens kollagenstruktur och är ett resultat av att huden inte är tillräckligt elastisk att motstå mekaniska ansträngningar i förbindelse med. bl.a. graviditet eller snabbt växande eller viktökning. När bristningar väl har uppstått påverkas även bristningarnas utseende av kollagenbalans och elasticitet.

Upprätthållning av en mest möjlig stram och elastisk hud kan därför bidra till att reducera framhävningen och synligheten av bristningar.

Läs mer om användarerfarenheter här >>

CELLULITER
Celluliter bildas när kollageninnehållet och elasticiteten i läderhuden reduceras samtidigt som fettvävnaden i underhuden ökar och hårdnar.

Celluliter bildas när kollageninnehållet och elasticiteten i läderhuden reduceras samtidigt som fettvävnaden i underhuden ökar och hårdnar.

Celluliter bildas när kollageninnehållet och elasticiteten i läderhuden reduceras samtidigt som fettvävnaden i underhuden ökar och hårdnar. Detta leder till att fettvävnaden blir ”synlig” strax under hudens yta och framträder som det man i folkmunnen kallar som apelsinhud.

Upprätthållning av en mest möjlig optimal kollagenbalans och en stram och elastisk hud kan därför bidra till att reducera framhävningen av celluliter.

Läs mer om användarerfarenheter här >>

PIGMENTFLÄCKAR

Normal pigmentering av huden bidrar till att skydda hudens kollagenstruktur mot skador från UV-ljus. Hudens skyddande pigment kallas melanin och produceras av speciella hudceller som kallas melanocyter. Pigmentfläckar kan bildas vid mycket solning och bildas även som en del av åldringsprocessen och detta kan förorsaka att melanocyterna ökar i storlek och klumpar ihop sig. Koppar är ett essentiellt spårämne som bidrar till normal pigmentering av huden. Koppar produceras inte naturligt i kroppen och måste tillföras via kosten.

HÅR & NAGLAR

Både hår och naglar är en del av huden (utväxter i kroppens hudsystem). En sund och vital hud är därför också viktig för hårets och naglarnas utseende, normal växt och funktion och kräver likt huden tillförsel av viktiga näringsämnen inifrån.

Håret växer i genomsnitt 1-1,5cm i månaden. Hårets växtcenter ligger i den underliggande huden, dvs. i dermal papilla som är en liten hudtapp nederst i hårsäcken. Fibroblaster i dermal papilla sänder signaler till de övre cellagren i hårroten om ökad växt och gör att hårskaftet trycks uppåt.

Naglar växer i genomsnittet 3mm i månaden. Naglarnas växtcenter ligger i nagelmatrix i botten av nagelroten. Fibroblaster i nagelmatrixen sänder signaler till de övre cellagren om ökad växt som gör att nagelplatten trycks utåt.

Marine Matrix® innehåller bl.a. essentiella mineraler i form av zink och selen som bidrar till att upprätthålla normalt hår och naglar samt koppar som bidrar till hårets normala pigmentering.

HUD & NÄRING

Likt vår allmänna hälsa är huden också helt beroende av tillföring av nödvändiga näringsämnen från en medveten, sund och balanserad kost. Färska grönsaker, frukt och spannmål ger oss tillgång till vitaminer, mineraler och antioxidanter, som alla är viktiga för att skydda och bibehålla en sund hud. Det är även nödvändigt att kroppen tillförs tillräckligt med vätska under dagens lopp. Friskt vatten är också det bästa för huden.

Kunskapen om hur huden kan tillvaratas på bästa möjliga sätt ökar permanent. Vetenskaplig dokumentation från nya kliniska studier har gett stora framsteg i kunskapen om hur hudens utseende kan skyddas på ett optimalt sätt genom medveten kosthållning och näring.

Marine Matrix® innehåller specialutvecklade och dokumenterade kollagenpeptider som tillför näring inifrån till de djupare hudlagren. Dessa specifika kollagenpeptider absorberas snabbt i kroppen på så sätt att de når hudcellerna i de djupare hudlagren, där de bidrar till att öka hudens elasticitet* som stramar upp huden och reducerar rynkor**.

Utöver det innehåller Marine Matrix® också essentiella vitaminer och mineraler, bl.a. vitamin C, koppar och zink, som har en dokumenterad verkan för upprätthållning av en sund och vital hud.

*Proksch E, et al. Oral supplementation of specific collagen peptides has beneficial effects on human skin physiology: A double-blind, placebo-controlled study. Skin Pharmacol Physiol 2014; 27:47-55.
**Proksch E, et al. Oral intake of specific bioactive collagen peptides reduces skin wrinkles and increases dermal matrix synthesis. Skin Pharmacol Physiol 2014; 27:113–119.